På ”World Economic Forum” i Davos 1999 uppmanade FN:s dåvarande generalsekreterare, Kofi Annan, näringslivet att ta globalt ansvar. Kofi Annans initiativ ledde till bildandet av ”The Global Compact” – tio principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption som riktas till företag. Principerna baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption. Be-Ge Frapett AB har genom sina Möbelfakta certifierade produkter säkerställt att dessa och underleverantörer uppfyller The Global Compact. I Möbelfaktas certifiering ingår utöver detta krav på god arbetsmiljö.