Integritetspolicyn gäller då Be-Ge tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med Be-Ge, såsom besök, besök på webbplats o.dyl.

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur Be-Ge Företagen AB, org. nr 556377-8298, Box 912, SE-572 29 Oskarshamn, E-mail här med underliggande dotterbolag (”Be-Ge”, ”vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

 

Rent principiellt kan du besöka Be-Ges webplatser utan att berätta för oss vem du är. Det enda vi får uppgift om är namnet på din ISP (Internet Service Provider), vilken webplats du kom ifrån och vilken av våra webplatser du besöker. Denna information utvärderas för statistiska ändamål. Som enskild användare är du fortsatt anonym. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning ”GDPR”.
Ladda gärna ner vårt dokument för att läsa mer.