Flexibilitet och variation

Vi människor behöver förändring och variation för att må bra. Be-Ge Frapett AB arbetsstolar stimulerar genom sin konstruktion till ett varierat sittande. Våra modellserier erbjuder kompletta lösningar för alla tänkbara arbetssituationer. Vi har även speciallösningar för Dig som kräver det lilla extra av Din stol. Utmana oss gärna att lösa Dina behov för att få ett varierat sittande.

Ett brett utbud

Vårt sortiment av arbetsstolar och ljudabsorbenter för kontor, vård, skola, industri, butik och hemmiljö fyller alla behov och användningsområden.

Framtiden

Be-Ge Frapett AB är och skall vara den mest innovativa producenten av arbetsstolar och ljudabsorbenter. Vi sätter alltid individens behov av personligt anpassade lösningar före stereotyp massproduktion. Vi säljer våra produkter genom ett stort och välutbildat återförsäljarnät.